Смеси Антикорозионни и Топлопроводни


* неналично количество 5-10 дни

Име на продуктаКод СтокаНаличност БГ
C100 Спрей антикорозионен прозрачен- 400ml бр. провери Запитване
C106 Спрей антикорозионен с дълготрайно действие- 500 бр. провери Запитване
DME-63 Спрей топлопроводим -180 до 1200оС- 400ml бр. провери Запитване
MS110 Паста високотемпературна 450g -180 до 1200оС бр. провери Запитване
MS110 - 5ml Паста високотемпературна -180 до 1200оС бр. провери Запитване
Top