Изчисляване на маса и обем на машиностроителни материали

Стъпки за автоматично изчисляване на маса и обем на машиностроителни материали:

  1. Изберете вида материал;
  2. Изберете форма – паралелепипед или цилиндър;
  3. Въведете размерите на заготовката;
  4. При повече от 1бр., въведете броя на заготовките.

Резултатите ще се изчислят автоматично.

МатериалПлътност, kg/dm3 
Алуминий 2.70
Алуминий (7075) 2.85
Берилиев Бронз (CuBe2) 8.26
Берилиев Бронз с Кобалт (CuCoNiBe) 8.75
Графит за електроди 1.84
Мед за електроди (E-Cu) 8.90
МатериалПлътност, kg/dm3 
Месинг 8.50
Олово 11.34
Стомана - бързорезна (HSS) 8.20
Стомана - прах. металургия
(2023)
8.00
Стомана - инструментална 7.85
Чугун 7.70

Маса на заготовката: 0 kg

Обем на заготовката: 0 dm3

Обща маса: 0 kg

Общ обем: 0 dm3

Top